Uzdevums: Izvēlēties vienu no skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām un attēlot to vienotā kompozīcijā ar paša skolēna atrasto tautas dziesmu.


 Skolēnu darbi:

 

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņās gulēdama:
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

 

Dziedi, dziedi, meža māte,
Tu zināji skaistas dziesmas!
Tev pateica sīki putni,
Pa zariem lēkādami.

Uguntiņas dzirkstelīte
Saujiņā glabājama;
Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja.

 

 
Saule brauca pār ezeru
Spīdēdama, vizēdama;
Dieva dēli pakaļ nāca
Pušķotām cepurēm.

Šūpo mani, māmulīte,

Kad es guļu šūpulī!

Kad iekāpšu laiviņā,

Šūpos mani Daugaviņa.

  Pie avota līgot gāju
Pašā zāļu vakarā;
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām lapiņām.

Jūras meitas sagšas auda,

Uz vilnīša sēdēdamas;

Izaudušas izrakstīja

Zeltītiem dzīpariem.

 

 Vecums: 5.-12. klase (paraugus zīmējuši 7. un 8. klases skolēni)

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.

 

Metodiskie ieteikumi: 

1. Iepriekš skolēniem tiek uzdots mājas darbs – atrast vienu latviešu tautas dziesmu, ko vēlētos ilustrēt.

2. Savukārt skolotāja uz stundu sagatavo vairākas latviešu tautas dziesmas, kuras piedāvāt skolēniem. Ja nepieciešams, tās sanumurē.

 

Jūras meitas sagšas auda,

Uz vilnīša sēdēdamas;

Izaudušas izrakstīja

Zeltītiem dzīpariem.

 

Šūpo mani, māmulīte,

Kad es guļu šūpulī!

Kad iekāpšu laiviņā,

Šūpos mani Daugaviņa.

 

Es adīju raibus cimdus,

Pie bērziņa stāvēdama;

Cik lapiņas bērziņā,

Tik raibumu cimdiņā.

 

Pienu, sieru meitiņām,

Lai meitiņas baltas aug;

Kāpostiņus puisēniem,

Lai tie auga zemi, resni.

 

Kaza kāpa debesīs

Dievam grēkus sūdzēt.

Dievs paņēma pātadziņu,

Uzdod kazai pa ļipiņu.

 

Gaiša, gaiša uguns deg

Tumšajā kaktiņā:

Tur Laimiņa mūžu raksta

Mazajam bērniņam.

 

Meita gāja uz avotu,

Zaļa krūze rociņā.

Pretī nāca jauni puiši,

Sasit meitai zaļo krūz’.

Uguntiņas dzirkstelīte
Saujiņā glabājama;
Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja.
Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

 

3. Vienā zīmējumā jāapvieno skolēna atrastā tautas dziesma un viena no skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām. 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko