Uzdevums: No papīra cilindra un kuba, kas izrotāti ar Senās Ģrieķijas elementiem, izgatavo kolonnu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, lineāls, cirkulis, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, krāsu zīmuļi, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), materiāli par Seno Grieķiju. 

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirmajā stundā uz vienas A4 formāta papīra lapas uzkonstruē kuba izklājumu, bet uz otras papīra lapas – cilindra izklājumu.

2. Kā konstruēt kuba izklājumu, skatīt šeit. Tikai jāievēro, ka kuba šķautņu garums ir 5 cm nevis 6 cm kā paraugā.

3. Uzkonstruē cilindra izklājumu.

4. Ja cilindra konstruēšana šķiet par grūtu, var izmantot tualetes papīra kartona rullīti. Tikai jāizdomā, kā tam apkārt aplīmēt papīru ar zīmējumu un kā augšā un apakšā pielīmēt apļus.

5. Nākamajās stundās uz cilindra un kuba izklājumiem uzzīmē attēlus, kas saistīti ar Seno Grieķiju. Izmanto internetā atrastos materiālus.

6. Cilindra un kuba izklājumus izgriež un pa līnijām saloka. Lai biezam papīram veidotos glītāks locījums, pa līniju (gar lineālu) novelk ar cirkuļa adatiņu.

7. Vispirms katru detaļu salīmē atsevišķi, bet pēc tam kubam virsū uzlīmē cilindru. Savukārt cilindra augšējam aplim uzlīmē “cepurīti”, tas ir lielāku apli, kura rādiuss 3,5 cm.

 

 

Piezīme.

Piemērs ar apzīmētu kubu.

Apzīmētās kuba skaldnes.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko