Uzdevums: Pētīt attēlu un uzzīmēt Rīgas jūgendstila arhitektūras elementu.

 

 Skolēnu darbi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vecums: 9.-12. klase (kā paraugi izmantoti 9-tās klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirms mācību stundas skolotāja sagatavo izdales materiālus ar Rīgas jūgendstila arhitektūras elementiem (izdrukāt šeit). Lai arī Rīga skaitās jūgendstila metropole, attēlus ar jūgendstila elementiem, lai tie būtu redzami tuvplānā, internetā atrast diezgan pagrūti.

2. Stundas sākumā iesaku parādīt apmēram 10 minūšu garu filmiņu par Rīgas jūgendstila celtnēm. Parasti pēc šīs filmiņas noskatīšanās skolēni ir pārsteigti un reizē arī lepni, ka Rīgā ir tik daudz skaistu jūgendstila ēku.

 

3. Izdalot attēlus ar jūgendstila arhitektūras elementiem, jāraugās, lai tie atbilstu skolēnu spējām.

4. Skolēnam vispirms jāizvēlas, kāda attēla daļa tiks zīmēta (1. paraugā laukums ar zilu rāmi).

5. Ja arhitektūras detaļa ir simetriska (2. paraugā simetrijas ass ir sarkanā līnija), papīra lapai pa vidu uzvelk vertikāli - simetrijas asi.

1.

2.

 

6. Lai arhitektūras detaļa veidotos proporcionāla, papīra lapu pa horizontāli sadala vairākās vienādās daļās (3. paraugā ar dzeltenām līnijām).

 

3.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko