Nepieciešamie materiāli

* sarkans un zaļš filcs,

* papīrs (piegrieztnēm),

* grafīta zīmulis,

* sintapons (pildījumam),

* šujamdiegi,

* šujamadata,

* mērlente,

* šķēres.

 

Piegrieztņu izmantošana

Izdrukā ogas un kauslapas piegrieztnes (skatīt šeit). Izgriež.

Piegrieztnes novieto uz filca un tām apkārt ar grafīta zīmuli apvelk kontūru.

 

Oga

No sarkanā filca izgriež vienu ogas detaļu (a).

Pārloka to uz pusēm, lai punkti 1-1 sakristu. Ar mašīndūrienu sašuj kopā ogas detaļu no punkta 1 līdz punktam 2.

Izvērš ogas detaļu uz labo pusi. Jāpievērš uzmanība tam, lai ar zīmuli vilktā kontūra labajā pusē nebūtu redzama.

Ogas augšējā malā nošuj ar sadiegumdūrienu, veidojot savilkumu (b). Ogā ievieto izplūkātu sintaponu un savilkumu nostiprina.

a

b

 

Kāts - cilpa

No zaļā filca izgriež  1 X 13 cm garu joslu. Pārloka to uz pusēm un abus joslas galus piešuj pie ogas augšpusē, iegūstot kātu – cilpu.

 

Kauslapa

Izgriež vienu zaļu kauslapas detaļu.

Kauslapā pa vidu veido 1 cm garu iegriezumu (c).

Cauri iegriezumam izvelk kātu - cilpu.

Kauslapu ar slīpo atšuvumdūrienu piešuj pie ogas augšpusē. Dūrienu vieta piegrieztnē atzīmēta ar pārtrauktu līniju (c).

 

c

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko