Kāpēc izdomāti spoguļi?

Kad neskatos spogulī, sajūta, ka nav vēl 40. Kad ieskatos spogulī, redzams krunkainais vecums. Man ļoti grūti sevi tādu pieņemt.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko