Uzdevums: Attēlot rūpnieciskās celtnes.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8.-12. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, guašas krāsas, otas, trauks ūdenim, palete krāsu jaukšanai, avīze darba galda noklāšanai.

 

 Metodiskie ieteikumi:

Šo uzdevumu var arī paplašināt, uzdodot zīmēt industriālo ainavu. Tajā visbiežāk attēlo šādus objektus:

  1. rūpnīcas ēkas fasādi (ārpusi) ar dažāda lieluma caurulēm un kūpošiem dūmeņiem, kā arī ar darbam nepieciešamajiem transporta līdzekļiem;
  2. ostas ar kuģiem un kravu iekrāvējiem (ceļamkrāniem);
  3. elektrostacijas ar elektrības vadiem un stabiem; vēja ģeneratorus;
  4. rūpnīcas iekārtas telpās;
  5. sliedes un vilciena vagonus ar kravu, kas tiek iekrauta vai izkrauta;
  6. noliktavas (angārus) ar plauktiem, kastēm, metāla stalažām, autokrāniem;
  7. objektu (rūpnīcu un tiltu) celtniecību (stalažas, autokrāni, būvmateriāli).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko