1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 2 uzdevumi.

 

Ja vairāki ģeometriski ķermeņi novietoti blakus vai arī cits uz cita, tie veido grupu. Galvenais uzdevums pirms rasēšanas noskaidrot, no cik ģeometriskiem ķermeņiem šī grupa sastāv un kāds ir ģeometrisko ķermeņu savstarpējais izvietojums.

Grupa jāizkārto tā, lai frontālā projekcija (pretskats jeb galvenais skats) sniegtu vispilnīgāko priekšstatu par ģeometrisko ķermeņu formu un izmēriem. 

1. attēlā parādīta ģeometrisko ķermeņu grupa ortogonālajā izometrijā un 3 skatos.

1

 

Ģeometriskie ķermeņi var būt savietoti kopā vienā priekšmetā. Lai priekšmetu būtu vieglāk uzrasēt, to iedomāti sadala ģeometriskos ķermeņos (ģeometriskās formas analīze). Skatīt 2. attēlu.

2

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijai un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

Jevgenijs Vasiļenko un Jeļena Žukova “Didaktiskais materiāls rasēšanā” 1. daļa (1988)