12

  1. uzdevums

3. attēlā dota ģeometrisko ķermeņu grupa ortogonālajā izometrijā un grupas augšskats. Ar brīvu roku uz papīra lapas uzskicēt visus trīs grupas skatus.

3

 

 

  2. uzdevums

4. - 11. attēlā doti ģeometrisko ķermeņu grupas augšskati. Ar brīvu roku uz papīra lapas uzskicēt visus trīs grupas skatus.

Ievērot:

1) rotācijas ķermeņiem (cilindrs, konuss, lode) norādītas simetrijas asis;

2) riņķa līnija var būt cilindra, konusa vai lodes augšskats;

3) neredzamās kontūras atzīmē ar šauru pārtrauktu līniju (svītrlīniju).

 

4

 

 

5

6

 

 

7

8

 

 

9

 

 

10

11

 

 

 

 Praktisko darbu ĢEOMETRISKO ĶERMEŅU GRUPA (nr.18) skatīt šeit

12

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoAizkulises

Teorijai un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

Jevgenijs Vasiļenko un Jeļena Žukova “Didaktiskais materiāls rasēšanā” 1. daļa (1988)