Pirms izstādes apmeklēšanas par Juri Dimiteru zināju vien to, ka viņš ir asprātīgu plakātu un erotisku gleznu autors. Izstādē mani pārsteidza mākslinieka 70-to un 80-to gadu pilsētvides fotogrāfijas, kas ļāva atgriezties bērnības un jaunības atmiņās. Un vēl – izstādes sirreālistiskā vide manī raisīja atpazīstamas vīzijas, jo dažos Jura Dimitera darbos saskatīju līdzības ar beļģu mākslinieka Renē Magrita darbiem. Kaut vai šie divi piemēri.

Renē Magrits. Cilvēka dēls (1946.)

 

 

Juris Dimiters. Par kvalitāti (1984.)

 

 

Renē Magrits. Attēla nodevība (1928.-1929.)

Uzraksts uz gleznas: "Šī nav pīpe".

 

Juris Dimiters. Staļina pīpe nr.2 (1988.)

2012. gadā  tika organizēta Jura Dimitera izstāde

 "Tas nav banāns. Tā nav pīpe".

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko