Maciņš - suns

26.06.2019.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Šuvumi no filca

 

Nepieciešamie materiāli

* krāsains filcs,

* poga,

* papīrs (piegrieztnēm),

* grafīta zīmulis,

* lineāls,

* šujamdiegi,

* šujamadata,

* šķēres.

 

Darba gaita

Uz papīra uzzīmē taisnstūri, piemēram, 10 X 22 cm. Tā būs maciņa piegrieztne.

Piegrieztni novieto uz filca un ar grafīta zīmuli apvelk apkārt kontūru. Izgriež.

Īsāko filca taisnstūra malu pārloka uz pusēm. Apmēram 1,5 cm no malas veido nelielu iegriezumu – pogcaurumu (1). Taisnstūri atloka vaļā.

Izgriezto filca taisnstūri saloka, kā parādīts zīmējumā (2) un ar sadiegumdūrienu sašuj abas maciņa sānu malas. Tikai jāraugās, lai ar zīmuli vilktā līnija, sašujot detaļas kopā, atrastos maciņa iekšpusē.

Maciņam, lai tas līdzinātos sunim, piešuj ausis, acis un mēli.

Piešuj pogu (degunu) precīzi pretim pogcaurumam.

 

        1                                                        2                   

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko