Rakstāmlietu maciņš

26.06.2019.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Šuvumi no filca

 

Nepieciešamie materiāli

* filcs,

* vairākas interesantas pogas,

* papīrs (piegrieztnēm),

* šujamdiegi,

* šujamadata,

* šķēres.

 

Darba gaita

Izdrukā maciņa piegrieztnes (skatīt šeit) un izgriež.

Piegrieztnes novieto uz filca un ar grafīta zīmuli apvelk apkārt kontūru. Tikai jāraugās, lai ar zīmuli vilktā līnija, sašujot detaļas kopā, atrastos maciņa iekšpusē. Izgriež vienu virspuses un vienu apakšpuses detaļu.

Virspuses detaļu rotā ar interesantām pogām. Vienu pogu piešuj punktā C aizdarei.

Virspuses detaļu novieto uz apakšpuses detaļas un ar sadiegumdūrienu sašuj abu detaļu sānmalas un apakšmalu. Pēc tam, ja vēlas, maciņu visapkārt apšuj ar cilpu dūrienu.

Punktos A un B veido diega pogcaurumu. To dara šādi: adatu iedur punktā A; ap kreisās rokas rādītājpirkstu apmet diegu un adatu izdur cauri punktam B. Tā atkārto vairākas reizes. Tad visas diegu cilpas apšuj ar cilpu dūrienu. Ja pogcauruma šūšana šķiet par grūtu, tad detaļas augšpusē ar šķērēm veido nelielu iegriezumu - pogcaurumu. Šādā gadījumā aizdares poga būs jāšuj nevis punktā C, bet augstāk.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko