Bērni būs priecīgi, ja Lieldienu brīvdienās kopīgi noorganizēsiet ģimenes pasākumu ar jautriem uzdevumiem un stafetēm.

 

1. Olu modes skate

 

Jau pirms pasākuma dots uzdevums (mājas darbs) izdekorēt olu. Dekorēšanā var izmantot papīru, spalviņas, stieplītes, augu lapiņas, ziediņus un citus materiālus. Izveido izstādi un par izdekorētajām olām piešķir punktus.

 

2.  Paslēpto olu meklēšana

Ja pasākums norit dārzā vai mežā, bērniem izsniedz groziņus, lai tajos varētu salikt atrastās Lieldienu olas. Par katru atrasto olu piešķir punktu.

 

 

 

3. Papīra olas

 

Katram iedod no papīra izgrieztu lielu olu. Tā jāizkrāso vai jāapzīmē. Izveido izstādi un piešķir punktus.

 

 

 

4. Krustvārdu mīkla

 

Jāatmin krustvārdu mīkla.

 

1.  Svarīgākie Lieldienu atribūti ir ...

2.  Bērni tic, ka Lieldienu olas nes Lieldienu ...

3.  Lieldienās izkar ...

4.  Lieldienas sauc arī par ...

5.  Lieldienās jāapēd 13 ..., lai būtu sārti vaigi.

6.  Lieldienās peras ar ...

7.  Olas ripina pa ...

8.  Lieldienās sacenšas olu ...

9.  Lieldienās ... māju un pagalmu.

10.Lieldienu zaķis olas ...

 

Par katru pareizo atbildi piešķir 1 punktu.

 

 

 

5. Lieldienu četrrinde

 

Sacer pantiņa turpinājumu, lai veidotos četrrinde. Piešķir punktus.

 

Mēs gribam olas krāsot.

Mēs gribam olas sist.

...

...

Piemēri.

Mēs gribam olas krāsot.

Mēs gribam olas sist.

Mēs gribam olas mētāt.

Šīs – īstas Lieldienas.

 

Mēs gribam olas krāsot.

Mēs gribam olas sist.

Vai tu šai pulkā nāksi

Un Lieldienzaķi sauksi?

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Lai sagatavotu šo materiālu, apkopoju vairākus mūsu ģimenes Lieldienu pasākumus, kurus organizēja gan meita, gan dēls. Labi, ka saglabājušies daži nofilmētie materiāli, pēc kuriem tad arī mēģināju vadīties.

Pasākuma noslēgumā visiem dalībniekiem kā pavasara vēstnesi pie apģērba piesprauž ziedošu knaģi (skat. foto), bet uzvarētājam kaklā pakar aukliņā iesietu papīra olas medaļu.