No 5 zirņiem piešķiru

Īsa, kodolīga un ilustratīva informācija priekš tiem mākslas mīļotājiem, kuru darbs vai hobijs saistīts ar dizainu. Grāmatā ar piemēriem tiek analizēti izteiksmes līdzekļi, kurus var izmantot plakātu, grāmatu un reklāmu dizainā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko