Aproces

27.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

1. aproce

Sagatavo četras lina auklas. Apmēram 10 cm no to galiem iesien parasto mezglu, bet pēc tam iesien dažus audēju mezglus. Uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu un turpina siet audēju mezglus. Kad aproce izveidota nepieciešamā garumā, sējumu atkal nostiprina ar parasto mezglu. Nogriež liekos auklu galus, atstājot apmēram 10 cm. Uz auklu galiem uzver koka bumbiņas un iesien mezglus. Auklu galus pārliek vienu pār otru un ap tiem apliek citu auklu, ko sasien parastajā mezglā (skat. zīmējumu). Tas nepieciešams, lai varētu mainīt aproces platumu. Lai mezgli neatraisītos, tos uzmanīgi nosmērē ar PVA līmi.

 

2. aproce

2. aproci sien no četriem pavedieniem līdzīgi kā 1. aproci, tikai audēju mezgla vietā veido viļņveida mezglu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko