1. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt raksta joslu.

 Skolēna darbs un paraugs no personīgā arhīva:

 1.

 2. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt dekoratīvu augu vai koku (spoguļsimetrija).

 3. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt sniegpārsliņu (centrālā simetrija).

 Paraugi no personīgā arhīva:

2.

3.

 4. uzdevums: Pētīt augu vai tā daļu un, izmantojot spoguļsimetriju, uzzīmēt stilizētu ornamentu.

 5. uzdevums: Izmantojot centrālo simetriju, apli aizpildīt ar ornamentu.

 Paraugs no personīgā arhīva un skolēna darbs:

4.

5.

 6. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt krāsainus cimdu rakstus.

 Paraugs no personīgā arhīva:

6.

 7. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt cepures rakstu.

 8. uzdevums: Pa rūtiņām uzzīmēt džempera rakstu.

 Paraugi no personīgā arhīva:

7.

8.

 9. uzdevums: No papīra izveidot telpisku latviešu ornamentu.

 Skolēnu darbi:

9.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko