Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu riņķa līniju ārējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=40.

2) Konstruēt divu riņķa līniju iekšējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=90.

3) Konstruēt divu riņķa līniju jaukto salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=20 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Divu riņķa līniju ārējā, iekšējā un jauktā salaiduma konstruēšanas gaitu skatīt šeit.

3. Lai rasējums būtu vieglāk uztverams, izmērus neizliek. Uzrasē simetrijas asis, atliek riņķa līniju centrus, salaiduma centru un salaiduma punktus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko