Divu riņķa līniju saskare

Pāreja no vienas riņķa līnijas citā riņķa līnijā būs laidena tad, ja šīs  riņķa līnijas saskarsies. Salaiduma punkts A atrodas uz taisnes, kas savieno šo riņķa līniju centrus O un O1.

 

 

 

Divu riņķa līniju salaidums (ārējais)

Doti riņķa līniju rādiusi R1 un R2; attālumi m1 un m2 starp šo riņķa līniju centriem; salaiduma loka rādiuss R.

1. Pēc dotajiem attālumiem m1 un m2, rasējumā atzīmē centrus O1 un O2, ap kuriem velk riņķa līnijas ar rādiusiem R1 un R2.

2. Ap centru O1 velk palīgloku ar rādiusu R1+R, bet ap centru O2 velk palīgloku ar rādiusu R2+R. Palīgloki krustojas punktā O3, kas ir salaiduma centrs.

3. Lai atrastu salaiduma punktus, novelk taisnes O1 O3 un O2 O3, līdz tās krusto dotās riņķa līnijas punktos A un B.

4. Salaiduma centrā O3 liek cirkuļa kājiņu un starp punktiem A un B novelk riņķa loku ar rādiusu R.

 

 

Divu riņķa līniju salaidums  (iekšējais)

Doti riņķa līniju rādiusi R1 un R2; attālumi m1 un m2 starp šo riņķa līniju centriem; salaiduma loka rādiuss R.

1. Pēc dotajiem attālumiem m1 un m2, rasējumā atzīmē centrus O1 un O2, ap kuriem velk riņķa līnijas ar rādiusiem R1 un R2.

2. Ap centru O1 velk palīgloku ar rādiusu R-R1, bet ap centru O2 velk palīgloku ar rādiusu R-R2. Palīgloki krustojas punktā O3, kas ir salaiduma centrs.

 

3. Lai atrastu salaiduma punktus, novelk taisnes O1 O3 un O2 O3, līdz tās krusto dotās riņķa līnijas punktos A un B.

4. Salaiduma centrā O3 liek cirkuļa kājiņu un starp punktiem A un B novelk riņķa loku ar rādiusu R.

 

 

Divu riņķa līniju salaidums  (jauktais)

Doti riņķa līniju rādiusi R1 un R2; attālumi m1 un m2 starp šo riņķa līniju centriem; salaiduma loka rādiuss R.

1. Pēc dotajiem attālumiem m1 un m2, rasējumā atzīmē centrus O1 un O2, ap kuriem velk riņķa līnijas ar rādiusiem R1 un R2.

2. Ap centru O1 velk palīgloku ar rādiusu R-R1 (iekšējais), bet ap centru O2 velk palīgloku ar rādiusu R+R2 (ārējais). Palīgloki krustojas punktā O3, kas ir salaiduma centrs.

 

 

3. Lai atrastu salaiduma punktus, novelk taisnes O1 O3 un O2 O3, līdz tās krusto dotās riņķa līnijas punktos A un B.

4. Salaiduma centrā O3 liek cirkuļa kājiņu un starp punktiem A un B novelk riņķa loku ar rādiusu R.

 

 Praktisko darbu SALAIDUMU KONSTRUĒŠANA (nr.6) skatīt šeit.

 Praktisko darbu SALAIDUMU KONSTRUĒŠANA (nr.7) skatīt šeit.

 Praktisko darbu SALAIDUMU KONSTRUĒŠANA DETAĻĀ (nr.8) skatīt šeit.

 Praktisko darbu SALAIDUMU KONSTRUĒŠANA DETAĻĀ (nr.9) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)