1. lappusē - Divu taišņu salaidums.

2. lappusē - Taisnes un riņķa līnijas salaidums.

3. lappusē - Divu riņķa līniju saskare un salaidums.

 

Mehānismos ir tādas detaļas, kuru kontūras veido taisnes un riņķu loki, kas laideni pāriet cits citā. Lai konstruētu šādas pārejas, rasējumos lieto salaidumus. Izšķir divu taišņu salaidumus; taisnes un riņķa līnijas salaidumus un divu riņķa līniju salaidumus.

 

Divu taišņu salaidums

Dotas divas taisnes, leņķis starp tām un salaiduma loka rādiuss R.

1. Paralēli abām taisnēm attālumā R no tām novelk taisnes, kuru krustpunkts ir salaiduma centrs O.

2. No salaiduma centra O velk perpendikulus pret abām taisnēm, iegūstot salaiduma punktus A un B.

3. Novieto cirkuļa kājiņu salaiduma centrā O un starp salaiduma punktiem A un B novelk loku ar rādiusu R.

 

 

 

 

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)