Bez vienkāršiem griezumiem, kuros lieto tikai vienu šķēlējplakni, rasēšanā izmanto arī saliktus griezumus, kurus veido divas vai vairākas iedomātas šķēlējplaknes.

 

Saliktie griezumi

Atkarībā no šķēlējplakņu stāvotnes, saliktos griezumus iedala:

pakāpienveida griezumos,

lauztos griezumos.

 

Pakāpienveida griezums

Pakāpienveida griezums veidojas tad, ja iedomātās šķēlējplaknes ir savstarpēji paralēlas. Pakāpienveida griezumu var izpildīt ar divām (1), trim (2) un vairāk šķēlējplaknēm.

Atkarībā no šķēlējplakņu stāvotnes attiecībā pret horizontālo projekciju plakni izšķir:

horizontālus pakāpienveida griezumus (1),

vertikālus (frontālus un profilus) pakāpienveida griezumus (2),

slīpus pakāpienveida griezumus.

- pakāpienveida (horizontāls) griezums ar divām šķēlējplaknēm

 

 

- pakāpienveida (vertikāls) griezums ar trim šķēlējplaknēm

 

Šķēlējplakņu stāvotni saliktos griezumos norāda ar pārtrauktu līniju, svītras novelkot sākumā, šķēlējplakņu krustošanās vietā un beigās. Perpendikulāri sākuma un beigu svītrām novelk bultiņas, kas norāda skata virzienu. Šķēlumlīnijas sākumā un beigās lieto burtu apzīmējumu.

Visus detaļas elementus pakāpienveida griezumā attēlo vienā plaknē (1; 2; 3). Griezumā šķēlumlīniju lūzumi, kuri norāda pāreju no vienas šķēlējplaknes uz otru, netiek uzrādīti.

Nepieciešamības gadījumā pakāpienveida griezumu var novietot jebkurā brīvā rasējuma lapas vietā (3).

3

 

Lauzts griezums

Lauzts griezums veidojas tad, ja iedomātās šķēlējplaknes nav savstarpēji paralēlas. Tās veido leņķi, kas lielāks par 900. Lauztu griezumu var izpildīt ar divām (4a un 4b), trim (5) un vairāk šķēlējplaknēm.

4 a - lauzts griezums ar divām šķēlējplaknēm

 

 

4 b - lauzts griezums ar divām šķēlējplaknēm

 

 

- lauzts griezums ar trim šķēlējplaknēm

 

Šķēlējplakņu stāvotni saliktos griezumos norāda ar pārtrauktu līniju, svītras novelkot sākumā, šķēlējplakņu krustošanās vietā un beigās. Perpendikulāri sākuma un beigu svītrām novelk bultiņas, kas norāda skata virzienu. Šķēlumlīnijas sākumā un beigās lieto burtu apzīmējumu.

Lauztā griezumā vienu no šķēlējplaknēm kopā ar tajā esošo šķēlumu nosacīti pagriež, savietojot to ar otru šķēlējplakni (4; 5). Ja pēc savietošanas šķēlējplaknes ir paralēlas kādai no projekciju pamatplaknēm, tad lauztais griezums jānovieto atbilstošā skata vietā. Šķēlējplakņu krustošanās vietā kontūrlīniju nevelk.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoAizkulises

Uzskates materiāliem un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

 

Jevgenijs Vasiļenko, Jeļena Žukova,

Jūlija Kathanova, Aja Tereščenko

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 2. daļa (1990)