Uzdevumi

1. Vadoties pēc uzskatāmā attēla, ar brīvu roku uzrasēt detaļas frontālo griezumu.

 

2. Vadoties pēc uzskatāmā attēla, ar brīvu roku uzrasēt detaļas virsskatu un profilo griezumu.

 

3. Ar brīvu roku uzrasēt detaļas frontālo un profilo griezumu.

 

4. Vadoties pēc uzskatāmā attēla, ar brīvu roku uzrasēt detaļas profilo griezumu un šķēlumu A - A (teoriju par šķēlumu skatīt šeit).

 

5. Vadoties pēc uzskatāmā attēla, ar brīvu roku uzrasēt apvienotu galvenā skata pusi un frontālā griezuma pusi.

 

6. Ar brīvu roku uzrasēt apvienotu galvenā skata pusi un frontālā griezuma pusi. Ievērot, ka uz simetrijas ass atrodas šķautne.

 

 Praktisko darbu VIENKĀRŠS GRIEZUMS (nr.27) skatīt šeit.

 Praktisko darbu DAĻĒJS GRIEZUMS (nr.28) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoAizkulises

Uzskates materiāliem un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

 

Jevgenijs Vasiļenko, Jeļena Žukova,

Jūlija Kathanova, Aja Tereščenko

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 2. daļa (1990)