Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt detaļas galveno skatu (pretskatu) un iznesto šķēlumu. Izvietot izmērus.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt detaļas galveno skatu (pretskatu) un divus iznestos šķēlumus. Izvietot izmērus.

 

1.

 

2.

 

3.

4.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Vienkāršs griezums (nr.27)

02.05.2017.

 Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt galveno skatu (pretskatu) ar frontālu griezumu un virsskatu. Izvietot izmērus.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?