Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt detaļas galveno skatu (pretskatu) un iznesto šķēlumu. Izvietot izmērus.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Izvēlas detaļu. Konstruē detaļas galveno skatu jeb pretskatu.

3. Izvēlas, kāds iznestā šķēluma veids tiks konstruēts. Iznesto šķēlumu veidus skatīt šeit.

4. Kā šķēlumā attēlot urbumu, skatīt šeit.

5. Kā izvietot izmērus, skatīt šeit, kā arī a un b attēlos zemāk.

 

a

 

b

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Jevgenijs Vasiļenko, Jeļena Žukova,

Jūlija Kathanova, Aja Tereščenko

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 2. daļa (1990)

 

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)