Perspektīvas ar vienu satekpunktu konstruēšana

 

 

 

 

 

 

Perspektīvas ar diviem satekpunktiem konstruēšana

 

 

 

 

 

 

 

Riņķa līnijas perspektīvas konstruēšana

 

 

 

Uzdevumi, kas iederētos pie šīs tēmas:

 Perspektīvas konstrukcija (uzdevumi)

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko