Spirāllīkne

Doti divi punkti O un O1.

1. Caur punktiem O un O1 novelk taisni a.

2. Ap centru O velk pusloku ar rādiusu R=OO1. Tas krusto horizontālo taisni punktā O2.

3. Ap centru O1 velk pusloku ar rādiusu R1=O1O2. Tas krusto horizontālo taisni punktā 1.

4. Ap centru O2 velk pusloku ar rādiusu R2=O2 1. Tas krusto horizontālo taisni punktā 2.

5. Ap centru O1 velk pusloku, un tā turpina pēc kārtas ap abiem centriem (O1 un O2).

 

 Praktisko darbu CIRKUĻLĪKŅU KONSTRUĒŠANA (nr.10) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)