Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Konstruēt ovālu, ja dota garākā ass AB=90.

2) Konstruēt ovālu, ja dotas divas savstarpēji perpendikulāras asis AB=100 un CD=80.

3) Konstruēt ovoīdu, ja dota vertikālā ass AB=60.

4) Konstruēt spirāllīkni, ja attālums starp punktiem OO1=10.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Ovāla konstrukciju, ja dota garākā ass AB=90, skatīt šeit.

3. Ovāla konstrukciju, ja dotas divas savstarpēji perpendikulāras asis AB=100 un CD=80, skatīt šeit.

4. Ovoīda konstrukciju, ja dota vertikālā ass AB=60, skatīt šeit.

5. Spirāllīknes konstrukciju, ja attālums starp punktiem OO1=10, skatīt šeit.

6. Lai rasējums būtu vieglāk uztverams, parāda konstrukcijas gaitu, bet izmērus neizliek.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko