1. lappusē - Aksonometrisko projekciju asis.

2. lappusē - Punkta projekcijas 1. un 2. piemērs.

3. lappusē - Punkta projekcijas 3. piemērs.

 

Aksonometrisko projekciju asis

Lai izprastu, kā tehniskajā grafikā tiek pielietota taisnleņķa projicēšanas metode, jāsāk ar vieglāko, tāpēc vispirms jāapskata punkta projekcijas.

Jebkurš punkts atrodas telpā. Kā telpa rasējumā tiek izmantots trīsplakņu kakts, kuru veido X, Y un Z asis (1). Šīs asis sauc par aksonometriskajām asīm. Uz aksonometriskajām asīm tiek atliktas punkta koordinātas. Piemēram, ja dots A (40; 30; 60), tas nozīmē, ka punktam A ir šādas koordinātas: x=40mm; y=30mm; z=60mm (2)

       

1                                                                                 2

 

Ar standartu noteikti vairāki aksonometrisko asu novietošanas veidi, kas viens no otra atšķiras ar dažādu leņķu izvietojumu starp asīm. Mācību procesā tiks izmantoti tikai divi aksonometrisko projekciju veidi: ortogonālā izometrija un frontālā dimetrija.

 


 

 

Ortogonālā izometrija

 

Ievēro! Ortogonālajā izometrijā uz visām trijām asīm atliek patiesos izmērus.

 


 

Frontālā dimetrija

 

Ievēro! Frontālajā dimetrijā uz X un Z asīm atliek patiesos izmērus, bet uz Y ass – ½ no patiesā izmēra. 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijas 1. lappusē izmantoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)