Punkta projekcijas 3. piemērs

Izvērst trīsplakņu kaktu vienā plaknē un punktam E (40; 50; 70) uzkonstruēt projekcijas (e1; e2; e3).

1. Paraugā (10) parādītas punkta A taisnleņķa projekcijas (a1; a2; a3) katrā plaknē. Lai šīs projekcijas parādītu izvērstā trīsplakņu kaktā, iedomāti ar šķērēm jāpārgriež Y ass un jāatver vaļā trīsplakņu kakts. Pēc šīs darbības būs izveidojušās divas Y asis (zīmējumā sarkanā krāsā) (11).

10

11

    

 

2. Uzvelk divas krustiskas (900) taisnes un atliek uz tām X; Z; Y un Y. Asu krustpunktā ieraksta 0 (12).

12

3. Uz X, Z un abām Y asīm atliek patiesos izmērus (13).

13

4. Cauri iegūtajiem punktiem (sarkanā krāsā) velk taisnes, kas paralēlas aksonometriskajām asīm. No viena punkta, kas atrodas uz Y ass, līdz otram punktam, kas atrodas uz Y ass novelk loku, kura centrs atrodas punktā O. Iegūst krustpunktus e1, e2, e3 (gaiši zilā krāsā), kas ir punkta E projekcijas (14).

14

 

 

 Praktisko darbu PUNKTA PROJEKCIJU KONSTRUĒŠANA (nr.11) skatīt šeit.

 Praktisko darbu TAISNES PROJEKCIJU KONSTRUĒŠANA (nr.12) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijas 1. lappusē izmantoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)