Punkta projekcijas 1. piemērs

Uzkonstruēt trīsplakņu kaktu ortogonālajā izometrijā un atzīmēt tajā punktu E (40; 50; 70).

1. Uzzīmē ortogonālās izometrijas asis. Atliek uz tām X, Y un Z. Visu asu krustpunktā ieraksta 0 (3)

3

 

2. Jāievēro, ka ortogonālajā izometrijā uz visām trijām asīm atliek patiesos izmērus.

No O uz X ass atliek 40 mm, bet no O uz Y ass atliek 50 mm. No punkta, kas iegūts uz X ass, velk taisni paralēli Y asij, bet no punkta, kas iegūts uz Y ass, velk taisni paralēli X asij. Iegūst krustpunktu (zīmējumā sarkanā krāsā) (4).

 

 

 

Lai uzvilktu paralēlu taisni asij, jāizmanto abi trīsstūri. Paraugā (5) parādīts, kā uzvilkt paralēlu taisni Y asij. Pirmo trīsstūri (dzeltenā krāsā) novieto, lai tas būtu paralēls Y asij. Otru trīsstūri (oranžā krāsā) atbalsta pret pirmo tā, lai pirmo trīsstūri (dzeltenā krāsā) varētu bīdīt uz leju. Pie tam otrais trīsstūris (oranžā krāsā) paliek nekustīgs.

4

 

5

 

3. No krustpunkta (zīmējumā sarkanā krāsā), paralēli Z asij uz augšu novelk taisni 70 mm garumā. Iegūst uzdevumā prasīto punktu E (6).

6

 

 Punkta projekcijas 2. piemērs

Uzkonstruēt trīsplakņu kaktu frontālajā dimetrijā un atzīmēt tajā punktu E (40; 50; 70).

1. Uzzīmē frontālās dimetrijas asis. Atliek uz tām X, Y un Z. Visu asu krustpunktā ieraksta 0 (7).

7

 

2. Jāievēro, ka frontālajā dimetrijā uz X un Z asīm atliek patiesos izmērus, bet uz Y ass – ½ no patiesā izmēra.

No O uz X ass atliek 40 mm, bet no O uz Y ass atliek 25 mm (1/2 no 50). No punkta, kas iegūts uz X ass, velk taisni paralēli Y asij, bet no punkta, kas iegūts uz Y ass, velk taisni paralēli X asij. Iegūst krustpunktu (zīmējumā sarkanā krāsā) (8).

 

Lai uzvilktu paralēlu taisni asij, jāizmanto abi trīsstūri (5).

8

 

3. No krustpunkta (zīmējumā sarkanā krāsā), paralēli Z asij uz augšu novelk taisni 70 mm garumā. Iegūst uzdevumā prasīto punktu E (9).

 

9

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijas 1. lappusē izmantoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)