1. lappusē - Bultskrūve

2. lappusē - Uzgrieznis

3. lappusē - Tapskrūve

 

Detaļu savienošanai lieto dažādas vītņotās sastiprinājuma detaļas, kuru izmērus nosaka standarts: bultskrūves, uzgriežņus, galvskrūves, kokskrūves un tapskrūves. Šajā materiālā sīkāk tiks apskatīta bultskrūve, uzgrieznis un tapskrūve.

 

Bultskrūve

1

 

Bultskrūve sastāv no divām daļām: galvas un stieņa ar vītni (1).

* Parasti bultskrūves galvai ir fāzīte, kas nogludina galvas asās šķautnes un atvieglo uzgriežņu atslēgas uzlikšanu.

* Mēdz būt vairākas bultskrūves galvu formas. Visizplatītākās ir bultskrūves ar sešstūra galvu.

* Katram vītnes ārējam diametram (nominālajam diametram) atbilst noteikti galvas izmēri, kas jāskatās standartu tabulā.

* Standartizēts ir arī bultskrūves vītņotās daļas garums, kas atkarīgs no vītnes ārējā diametra un stieņa garuma.

 

 

Bultskrūves rasēšana

Rasējumā bultskrūvi attēlo tā, lai ass, kas iet caur vītni (2. attēlā zaļā krāsā), būtu novietota paralēli rakstlaukumam, bet skrūves sešstūra galvas trīs skaldnes būtu redzamas pretskatā (2).

2

 

Bultskrūves apzīmējumi (vecākās grāmatās šo apzīmējumu burti var atšķirties):

D1 – diametrs, kas veidojas pie konkrēta izmēra fāzītes   D1≈0,95xS

ds – bez vītnes daļas diametrs

d – vītnes ārējais diametrs (nominālais diametrs)

k – skrūves galvas augstums

l – skrūves garums

lg – skrūves daļas garums bez vītnes

b – vītņotās daļas garums

z – nofāzējuma platums

r – noapaļojuma rādiuss zem galvas

S – atslēgas izmērs

e – apvilktās riņķa līnijas diametrs

 

Lai uzrasētu bultskrūvi, piemēram, ar vītnes diametru M20 (metriskā vītne ar ārējo diametru d=20 mm), nepieciešams izmantot divas standartu tabulas (3), jo stieņa garums l, kas dots otrā tabulā, tiek izvēlēts atbilstoši savienojamo (saskrūvējamo) detaļu biezumam.

3

Tabula ņemta no J. Čukura un O. Vronska grāmatas "Tehniskā grafika".

 

 

Kā paraugs dots bultskrūves rasējums, ja vītnes ārējais diametrs ir 20, t.i., M20 (4). Kā konstruēt šīs bultskrūves rasējumu, skatīt šeit.


4

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)

 

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)