Lāpstas dekors

11.01.2017.

Svinot Jāņus Latgales laukos, ar kalmēm tika izrotāta pat zemē iedurtā lāpsta.


Varavīksne

11.01.2017.

Varavīksnes viens gals nogrimis Norvēģijas fjordu ūdeņos, bet otrs - paslēpies mākoņos.


Sniega siena

11.01.2017.

Norvēģijas kalnos pat jūlijā sniega segas biezums pārsniedz autobusa augstumu.


Gājputni

11.01.2017.

Milzīga gājputnu kolonija atpūšas uz lauka netālu no Somu līča (2016. gada 26. oktobris, Igaunija). Iespējams, kāds tūkstotis. Bildi var palielināt.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Katrs darīsim savu darbu un nebāzīsimies ar pārmetumiem citā profesijā, ko nepārzinām.


lasītākie raksti tēmā

pēdējā mēneša laikā