Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Uzrasēt detaļas visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Ceturtdaļgriezums detaļai (nr.30)

05.02.2018.

 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu detaļu un uzrasēt tai visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus. Uzrasēt izvēlētās detaļas uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā un konstruēt tajā ceturtdaļgriezumu. Uzskatāmajam attēlam izmērus neizlikt.

 

Visām četrām detaļām caurejoši urbumi.

1.

 

2.

 

3.

4.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Uzkonstruēt  lodei ceturtdaļgriezumu, ja lodes diametrs D=120 mm.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Pēc dotajiem izmēriem uzkonstruēt  bultskrūvi ar sešstūra galvu divos skatos un izlikt izmērus. Mērogs M 2:1.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?