1. lappusē - Kuba un taisnstūra paralēlskaldņa projekcijas.

2. lappusē - Regulāras trīsstūra un sešstūra prizmas projekcijas.

3. lappusē - Regulāras četrstūra piramīdas un lodes projekcijas.

4. lappusē - Riņķa līnijas projekcijas.

5. lappusē - Cilindra un konusa projekcijas.

 

Kuba projekcijas

1. attēlā parādīts, kā konstruēt kuba aksonometriskās projekcijas (uzskatāmos attēlus). Uz x ass atliek malu a. Uz y ass atliek otru malu a ortogonālajā izometrijā vai a/2 frontālajā dimetrijā. No punkta, kas iegūts uz x ass, velk taisni paralēli y asij. No punkta, kas iegūts uz y ass, velk taisni paralēli x asij. No visām četrām iegūtajām virsotnēm paralēli z asij atliek malas a. Iegūtos punktus savieno.

1

 

2. attēlā parādīts, kā konstruēt kuba trīs skatus. Lai būtu vieglāk izprotams, uzrasē izvērstu trīsplakņu kaktu, tas ir, krustiski novietotas x, z, y un y asis. Augšējā kreisās puses kvadrantā uzkonstruē kuba pretskatu jeb galveno skatu (1). Kā nākamo apakšējā kreisās puses kvadrantā uzkonstruē kuba virsskatu (2). Pēdējo augšējā labās puses kvadrantā konstruē kreiso sānskatu (3). Abas y asis savieno ar lokiem, cirkuļa adatiņu liekot asu krustpunktā.

2

 


Piezīme. Detaļas platumu no virsskata (zilā krāsā) uz kreiso sānskatu (zilā krāsā) var pārnest ne tikai ar loka palīdzību (a), bet arī, lietojot 450 leņķī novilktu palīgtaisni (b).

a

b

 


 

 

Taisnstūra paralēlskaldņa projekcijas

Konstruē tāpat kā kuba projekcijas, tikai ievēro, ka visi trīs galvenie izmēri var būt atšķirīgi. 3. attēlā redzams taisnstūra paralēlskaldņa uzskatāmais attēls ortogonālajā izometrijā un trīs skati.

3

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijai izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)