Cilindra projekcijas

Kā veidot horizontāli novietota cilindra projekcijas, skatīt 13. un 17. attēlu 4. lappusē. Šajā nodaļā aprakstīts, kā ortogonālajā izometrijā uzrasēt vertikāli novietotu cilindru. Šim nolūkam novelk x un y asis. Uz tām konstruē rombu, kura malu garums vienāds ar cilindra pamata riņķa līnijas diametru d. Rombā iekonstruē ovālu. Uz z ass atliek cilindra augstumu H. Uzkonstruē otru rombu un ovālu. Abiem ovāliem novelk pieskares. Skatīt 18. attēlu.

18

 

19. attēlā redzams cilindra uzskatāmais attēls ortogonālajā izometrijā un trīs skati.

19

 

Konusa projekcijas

Lai ortogonālajā izometrijā uzrasētu konusu, vispirms novelk x un y asis. Uz tām konstruē rombu, kura malu garums vienāds ar konusa pamata riņķa līnijas diametru d. Rombā iekonstruē ovālu. Uz z ass atliek konusa augstumu H. No ovāla uz konusa virsotni novelk pieskares. Skatīt 20. attēlu.

20

 

21. attēlā redzams konusa uzskatāmais attēls ortogonālajā izometrijā un trīs skati.

21

 

 

 

 Praktisko darbu KUBA PROJEKCIJAS (nr.13) skatīt šeit.

 Praktisko darbu REGULĀRAS TRĪSSTŪRA PRIZMAS PROJEKCIJAS (nr.14) skatīt šeit.

 Praktisko darbu REGULĀRAS SEŠSTŪRA PIRAMĪDAS PROJEKCIJAS (nr.15) skatīt šeit.

 Praktisko darbu OVĀLU KONSTRUĒŠANA (nr.16) skatīt šeit.

 Praktisko darbu CILINDRA PROJEKCIJAS (nr.17) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoAizkulises

Teorijai izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)