Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

Konstruēt regulāras sešstūra piramīdas abas aksonometriskās projekcijas (ortogonālo izometriju; frontālo dimetriju) un 3 skatus. Regulāra sešstūra mala a=20, attālums starp sešstūra pretējām malām s=35, bet piramīdas augstums H=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Kā atzīmēt ortogonālās izometrijas un frontālās dimetrijas asis, skatīt šeit.

3. Kā konstruēt regulāru sešstūri abās aksonometriskajās projekcijās, skatīt šeit.

4. Kā konstruēt piramīdu, skatīt šeit.

5. Piramīdas redzamās kontūras pārvelk ar pamatlīniju, bet neredzamās atzīmē ar svītrlīniju. Līniju veidus skatīt šeit.

6. Izmērus var neizlikt.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko