Regulāras četrstūra piramīdas projekcijas

Lai aksonometriskajā projekcijā (uzskatāmajā attēlā) uzkonstruētu piramīdas pamatu, no sākumpunkta O uz abām pusēm uzvelk x un y asis, jo punkts O būs četrstūra viduspunkts. Uz x ass pa labi un pa kreisi no O atliek četrstūra diagonāles garumu d/2. Uz y ass no O uz abām pusēm atliek attālumu d/2 ortogonālajā izometrijā vai d/4 frontālajā dimetrijā. Uz z ass atliek piramīdas augstumu H. Iegūto punktu savieno ar pamata virsotnēm. Skatīt 9. attēlu.

9

Ja zināms kvadrāta malas garums c, tad pēc Pitagora teorēmas var aprēķināt kvadrāta diagonāli d.

d2 = c2 + c2

 

10. attēlā redzams regulāras četrstūra piramīdas uzskatāmais attēls ortogonālajā izometrijā un trīs skati.

10

 

 

 

Lodes projekcijas

11. attēlā redzams, ka visas lodes projekcijas ir riņķi, kuru diametri vienādi ar lodes diametru. Katrā projekcijā novilktas divas savstarpēji perpendikulāras centra līnijas.

11

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoAizkulises

Teorijai izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)