Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Izvēlēties vienu detaļu un uzrasēt tai trīs skatus. Izvietot izmērus.

2) Uzrasēt tās pašas detaļas uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā. Izmērus neizlikt.

 

Uzklikšķinot uz detaļas, tā palielināsies.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 Metodiskie ieteikumi: 

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Uz papīra lapas kreisajā pusē jāparedz vieta detaļas trijiem skatiem, bet labajā pusē – uzskatāmajam attēlam.

3. Kā konstruēt priekšmeta skatus, skatīt šeit. Jāparedz starp skatiem brīva vieta izmēru izmesuma līnijām un mērlīnijām.

4. Kad uzrasēti visi trīs skati, izvieto izmērus. Jāatceras, ka katrs izmērs jāatzīmē tikai vienu reizi un jānovieto tur, kur tas vislabāk raksturo doto lielumu. Kā izvietot izmērus, skatīt šeit.

5. Kā konstruēt uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā, skatīt šeit. Uzdevumā speciāli atlasītas tādas detaļas, lai ortogonālajā izometrijā nāktos rasēt vienu vai divas elipses. Kā to izdarīt, skatīt šeit.

6. Uzskatāmajam attēlam izmērus neizlikt.

7. Detaļu piemēri, kuros ortogonālajā izometrijā nav jākonstruē elipses, atrodamas grafisko uzdevumu krājumā 165.- 173.lpp.

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)

 

 

 Piezīme.

Dēļ nelielajiem urbuma izmēriem iespējama apgrūtināta ovāla konstruēšana uzskatāmajos attēlos, tāpēc šo uzdevumu var nedaudz pārveidot. Uz vienas A3 lapas uzrasē 3 skatus mērogā 1:1, bet uz otras A3 lapas uzrasē uzskatāmo attēlu mērogā 2:1.

Attēlos, kas redzami zemāk, detaļām pamainīti izmēri tā, lai uzskatāmais attēls divas reizes lielākā mērogā varētu ietilpt A3 lapā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Jevgenijs Vasiļenko un Jeļena Žukova

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 1. daļa (1988)