1. uzdevums: Punktojot aizpildīt 12x12cm lielu laukumu.

 2. uzdevums: Punktojot panākt auga apjomu.

 Skolēna darbs un darbs no personīgā arhīva:

1.

2.

 3. uzdevums: Uzzīmēt interesantas formas kokus un augus. Laukumus ieklāt ar punktiem un līnijām. Metodiskie ieteikumi šeit.

 4. uzdevums: Uzzīmēt Pablo Pikaso klusās dabas kopiju. Laukumus ieklāt ar dažāda veida līnijām. Metodiskie ieteikumi šeit.

 Skolēnu darbi:

3.

4.

 5. uzdevums: 20x20cm lielu laukumu aizpildīt ar pamatformu (apļi un/vai trīsstūri, un/vai četrstūri) kompozīciju.

 Skolēnu darbi:

5.

 6. uzdevums: Uzzīmēt kādu no sengrieķu trauka formām un rotāt to ar cilvēku siluetiem. Metodiskie ieteikumi šeit.

 7. uzdevums: Attēlot teātri, kurā būtu redzami figūru silueti.

 Skolēnu darbi:

6.

7.

 8. uzdevums: Papīra lapu noklāt ar sešiem tekstūru un faktūru veidiem. Izmantojot šos laukumus, aplikācijas tehnikā izveidot brīnumputnu. Metodiskie ieteikumi šeit.

 9. uzdevums: Dažādos veidos noformēt sešus koka lapas siluetus. Izmantot tekstūras un faktūras.

 Skolēnu darbi:

8.

8.

9.

 10. uzdevums: Izveidot 9 – 12 tekstūru paraugus un tos noformēt. 

 Darbi no personīgā arhīva:

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko