Latvju saule

16.11.2015.

 1. uzdevums: Izvēlēties vienu no dotajām latviešu tautas dziesmām un savā kompozīcijā attēlot latvju sauli.

Saule savus kumeliņus

Jūriņā peldināja;

Pati sēd kalniņā,

Zelta groži rociņā.

 

Saulīt’ vēlu vakarā

Sēžas zelta laiviņā;

Rītā, agri uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

 

Kālabad ik vakaru

Meža gali apsarkuši?

Saule savus zīda svārkus

Ik vakaru vēdināja.

Iebrauca Saulīte

Ābeļu dārzā,

Deviņi ratiņi,

Simts kumeliņu.

 

Saule brauc pār ezeru

Spīdēdama, vizēdama:

Zelta kronis galviņā,

Vaska kurpes kājiņā. 

 

Lec, Saulīte, rītā agri

Pa lodziņu istabā,

Lai sildās mani bērni

Siltajā Saulītē.

 

Kupla, kupla liepa auga

Gana ceļa maliņā:

Tur Saulīte jostu kāra,

Vakarā noiedama.

 

Neguli, Saulīte,

Ābeļu dārzā,

Tur tevi ziediņi

Apbirdinās.

 

Baltu puķu ceriņš auga

Vidū jūras uz akmeņa.

Tur saulīte danci veda,

Ik vakara rietēdama.

 

Noriet Saule vakarā,

Meža galus zeltīdama;

Guļas Saule jūriņā,

Zelta niedres galiņā.

   

 Skolēnu darbi:

Neguli, Saulīte,

Ābeļu dārzā,

Tur tevi ziediņi

Apbirdinās.

Saulīt’ vēlu vakarā,

Sēžas zelta laiviņā;

Rītā, agri uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

 

 2. uzdevums: Izvēlēties kādu no dotajām tēmām un uzzīmēt latvju sauli. Tēmas: saules ceļš; saules koks; saule – mandala; saule – uguns; saule – zieds; saule – māmiņa; saule – gaisma; saule latvju rakstos.

 Skolēnu darbi:

Saule – zieds

 

Saules ceļš

 

Saule latvju rakstos

Saule – gaisma

 Vecums: 5.-12. klase (paraugus zīmējuši 9.- 12. klases skolēni)

 Darba ilgums: 1-3 mācību stundas (stundu skaits atkarīgs no skolēnu vecuma un darba apjoma)

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A3 formāta papīra lapa (var būt tonēta), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Pārvērtības

12.11.2015.

 Uzdevums: Uz 20x20 cm liela laukuma četros piegājienos uzzīmēt, kā viena lieta pārvēršas citā lietā.

 

 Skolēnu darbi:

bumbieris - čells

brilles - velosipēds

 

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: 20x20 cm liela papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi (pēc izvēles).


Mūzika mākslā

10.11.2015.

 1. uzdevums: Kompozīcijā iesaistīt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus.

 Skolēnu darbi:

 

 2. uzdevums: Kompozīcijā iesaistīt līnijas un krāsas. Ar līnijām jāparāda mūzikas spraigums (spēcīga vai klusināta), bet ar krāsām - mūzikas skanējuma nokrāsa.

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 5.-12. klase (1. uzdevuma paraugus zīmējuši 7.-8. klases skolēni, bet 2. uzdevuma paraugus zīmējuši 9.-12. klases skolēni)

 Darba ilgums: 1-3 mācību stundas (stundu skaits atkarīgs no skolēnu vecuma un darba apjoma)

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A3 formāta papīra lapa (var būt tonēta), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Dabas māte

10.11.2015.

 Uzdevums: Uzzīmēt Dabas māti.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 3.-12. klase (paraugus zīmējuši 9. klases skolēni)

 Darba ilgums: 1-3 mācību stundas (stundu skaits atkarīgs no skolēnu vecuma un darba apjoma)

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A3 formāta papīra lapa (var būt tonēta), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Jebkāda – pat vismazākā dāvana – var sagādāt prieku, ja redzi, ka dāvinātājs, gādājot dāvanu, domājis par tevi.