Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

Konstruēt kuba abas aksonometriskās projekcijas (ortogonālo izometriju; frontālo dimetriju) un 3 skatus. Kuba mala a=40.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

Konstruēt regulāras trīsstūra prizmas abas aksonometriskās projekcijas (ortogonālo izometriju; frontālo dimetriju) un 3 skatus. Vienādsānu trīsstūra mala a=40 un augstums h=34, bet prizmas augstums H=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

Konstruēt regulāras sešstūra piramīdas abas aksonometriskās projekcijas (ortogonālo izometriju; frontālo dimetriju) un 3 skatus. Regulāra sešstūra mala a=20, attālums starp sešstūra pretējām malām s=35, bet piramīdas augstums H=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Ovālu konstruēšana (nr.16)

21.08.2016.

 Nepieciešama A4 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

Ortogonālajā izometrijā konstruēt kubu, kura malas garums a=100. Visās trijās redzamajās kuba skaldnēs konstruēt ovālu.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?