Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Pēc grāmatas parauga uzrasēt vienu detaļu. Izmantot riņķa līnijas dalīšanas paņēmienus.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa vai balta lapa.

 Uzdevums:

Ar cirkuli sadalīt riņķa līnijas, kuru rādiusi 40 mm (R=40) 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 vienādās daļās.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

1) Uzzīmēt rāmīti un rakstlaukumu. Rakstlaukumu aizpildīt.

2) Uzzīmēt septiņus līniju veidus. Tehniskajā rakstā pierakstīt nosaukumus un līniju biezumus. 

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta milimetru papīra lapa.

 Uzdevums:

1) Rāmīti un rakstlaukumu nezīmēt.

2) Pēc paraugiem B tipa slīpajā rakstā uzrakstīt lielos burtus, mazos burtus un ciparus, kā arī savu vārdu un uzvārdu (pirmais lielais burts, bet pārējie – mazie).

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad tu esi laimīgs? Tad, kad varu darīt to ko vēlos un dzīvot tā kā vēlos.