Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Pēc grāmatas parauga uzrasēt vienu detaļu. Izmantot riņķa līnijas dalīšanas paņēmienus.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu taišņu salaidumu. Dotas divas taisnes, kas veido 300 leņķi, 900 leņķi un 135leņķi. Salaiduma loka rādiuss R=15.

2) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes ārējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=40, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=20.

3) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes iekšējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=60, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=10.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu riņķa līniju ārējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=40.

2) Konstruēt divu riņķa līniju iekšējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=90.

3) Konstruēt divu riņķa līniju jaukto salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=20 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu no dotajām detaļām un uzrasēt mērogā 2:1. Izlikt izmērus.

 

Uzklikšķinot uz detaļas, tā palielināsies.

 

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Kad esi pieaudzis, tev pašam jāmāk tikt galā ar uztraukumu, bailēm, neziņu un sāpēm. Būs reizes, kad neviens tev neturēs roku un nečukstēs ausī nomierinošus vārdus.