Glezniecība

12.12.2015.


Ko nozīmē vārdu salikums “vizuālā māksla”? Latviešu valodas vārdnīcā jēdziens “vizuāls” raksturots kā kaut kas tāds, kas uztverams ar redzi. Savukārt jēdzienam “māksla” ir divi skaidrojumi. Viens skaidro, ka māksla ir meistarīgi, augstā tehniskā līmenī veikta darbība, otrs -, ka māksla ir cilvēka garīgās kultūras sastāvdaļa, īstenības apgūšana ar iztēles palīdzību.

 

Tātad no iepriekš rakstītā var izvirzīt definīciju, ka vizuālā māksla ir iztēles māksla, ko var uztvert ar redzes palīdzību.

 

Vizuālā māksla aptver ļoti daudzas nozares. Par to var pārliecināties, aplūkojot turpmāko materiālu ar vizuālās mākslas veidiem.

 


 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?