1.  Dominante

 2.  Vienotība

 3.  Kontrasts

 4.  Dinamika

 5.  Līdzsvars

 6.  Simetrija

 7.  Asimetrija

 8.  Ritms

 9.  Proporcija

10. Harmonija

 

  1. uzdevums: Uzkonstruēt 6 krāsu apli.

 Skolēna darbs:

 Vecums: 4.– 6. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta balta vai rūtiņu lapa, cirkulis, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi.

 

 

 2. uzdevums: No 12 krāsu laukumiem izveidot krāsu apli.

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 6.– 7. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli 1. stundai: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, lineāls, guašas krāsas (dzeltena, sarkana, zila), ota, lēzens trauciņš krāsu jaukšanai, trauciņš ūdenim, salvete, avīze darba galda noklāšanai.

 Nepieciešamie materiāli 2. stundai: A4 formāta papīra lapa, neliels kartona gabaliņš šablonam, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, cirkulis, šķēres, līmes zīmulis.


1. lappusē - Krāsu aplis

2. lappusē - Ar krāsām saistīti termini

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?