25. Vītņu savienojumi

05.07.2019.

1. lappusē - Detaļu savienošana ar bultskrūvi

2. lappusē - Detaļu savienošana ar tapskrūvi

3. lappusē - Detaļu savienošana ar galvskrūvi

 

Detaļu savienojumus, kuru vienai detaļai izveidota ārējā vītne, bet otrai - iekšējā vītne, sauc par izjaucamiem savienojumiem. Tos var izjaukt, nebojājot detaļas. Pie izjaucamajiem savienojumiem pieder bultskrūvju, tapskrūvju un galvskrūvju savienojumi.

 

Detaļu savienošana ar bultskrūvi

Bultskrūves savienojumu lieto neliela biezuma detaļu sastiprināšanai. Šajā savienojumā izmanto ne tikai bultskrūvi, bet arī uzgriezni un paplāksni (1).

1


Detaļu savienojumi var būt izjaucami un neizjaucami.

Izjaucami ir tādi savienojumi, kurus var izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie izjaucamiem savienojumiem pieder vītņu savienojumi (sīkāk aprakstīts 25. sadaļā), ierievju savienojumi, tapu savienojumi u.c.

Savukārt neizjaucamu savienojumu nevar izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie neizjaucamiem savienojumiem pieder kniedēti, metināti, lodēti, līmēti, šūti un iepresēti savienojumi.

Šajā materiālā tiks sīkāk apskatīti tādi izjaucamie savienojumi kā ierievju savienojumi un tapu savienojumi.

 

Ierievju savienojumi

Viens no visizplatītākajiem izjaucamajiem detaļu savienojumiem ir ierievju savienojums. Ierievis paredzēts vārpstas savienošanai ar uzmauktu detaļu. Lai detaļa, kas novietota uz vārpstas, grieztos kopā ar to, detaļā un vārpstā izveido rievas, kurās ievieto ierievi (1a un 1b).

1a

 

1b

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Jebkāda – pat vismazākā dāvana – var sagādāt prieku, ja redzi, ka dāvinātājs, gādājot dāvanu, domājis par tevi.


lasītākie raksti tēmā

pēdējā mēneša laikā