1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 4 uzdevumi.

 

Atkarībā no tā, cik sarežģīts attēlojamais priekšmets, rasējums var saturēt vienu, divas vai trīs taisnleņķa projekcijas.

 

Priekšmeta projekcija uz vienas projekciju plaknes

1. attēlā redzama priekšmeta projekcija uz plaknes H (horizontālā projekciju plakne). Priekšmeta virsskatā parādās garuma un platuma izmēri, taču neparādās priekšmeta biezums. To var norādīt, izmantojot apzīmējumu t. 

1


Priekšmeta attēlu plaknē (uz papīra vai tāfeles) iegūst, izmantojot projicēšanu. Izšķir centrālo un paralēlo projicēšanu.

Centrālā projicēšana (1) ir tad, ja visi projicējošie stari, kas veido priekšmeta (ABCD) attēlu (abcd), iziet no viena punkta. Šāda veida projekcijas bieži sauc par perspektīvu. Priekšmeta forma un izmērs centrālajā projekcijā attēlojas sagrozīti.

1

 


8. Cirkuļlīknes09.05.2016.

1. lappusē - Ovāli.

2. lappusē - Ovoīdi.

3. lappusē - Spirāllīknes.

 

Cirkuļlīknes ir līknes, kuras veido riņķa līniju loki ar dažādiem rādiusiem. Pie cirkuļlīknēm pieder ovāli, ovoīdi un spirāllīknes.

 

Ovāls

 

1. veids. Dota ovāla garākā ass AB.

1. Asi AB sadala 3 vienādās daļās (AO1; O1O2; O2B).

2. Ar rādiusu R, kas vienāds ar attālumu O1O2, caur centriem O1 un O2 velk riņķa līnijas, kuras krustojas punktos m un n.


7. Salaidumi25.04.2016.

1. lappusē - Divu taišņu salaidums.

2. lappusē - Taisnes un riņķa līnijas salaidums.

3. lappusē - Divu riņķa līniju saskare un salaidums.

 

Mehānismos ir tādas detaļas, kuru kontūras veido taisnes un riņķu loki, kas laideni pāriet cits citā. Lai konstruētu šādas pārejas, rasējumos lieto salaidumus. Izšķir divu taišņu salaidumus; taisnes un riņķa līnijas salaidumus un divu riņķa līniju salaidumus.

 

Divu taišņu salaidums

Dotas divas taisnes, leņķis starp tām un salaiduma loka rādiuss R.

1. Paralēli abām taisnēm attālumā R no tām novelk taisnes, kuru krustpunkts ir salaiduma centrs O.

2. No salaiduma centra O velk perpendikulus pret abām taisnēm, iegūstot salaiduma punktus A un B.

3. Novieto cirkuļa kājiņu salaiduma centrā O un starp salaiduma punktiem A un B novelk loku ar rādiusu R.

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad tu esi laimīgs? Tad, kad varu darīt to ko vēlos un dzīvot tā kā vēlos.


lasītākie raksti tēmā

pēdējā mēneša laikā