Uzdevums: Uzzīmēt kādu no sengrieķu trauka formām un rotāt to ar cilvēku siluetiem.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.-7. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai flomāsteri, sengrieķu keramikas trauku paraugi.


 Uzdevums: Vadoties pēc pieejamajiem materiāliem, uzzīmēt vienu senās Ēģiptes dievu. Sniegt īsu aprakstu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 10.-12. klase

 Darba ilgums: 2- 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, senās Ēģiptes dievu attēli.


 Piezīme: Uzdevumi domāti meitenēm. Tos var izmantot arī mājturības stundās.

 

 1.uzdevums: Izveidot karnevāla tērpu papīra cilvēka modelim.

 Skolēnu darbi:

 

 

 2. Uzdevums: Izveidot kāda laikmeta tērpa paraugu papīra cilvēka modelim. Sniegt īsu tērpa aprakstu.

 Darbi no personīgā arhīva:

 

 3. uzdevums: Attēlot kāda laikmeta tērpa paraugu un mūsdienu tērpa paraugu, kurš radīts, ietekmējoties no pagātnes tērpa.

 Darbs no personīgā arhīva:

 

 4. uzdevums: Izveidot tērpu dzejoļa, stāsta vai lugas personāžam.

 Darbs no personīgā arhīva:

Zobenzobu zivs.

 Vecums: 5.-12. klase

 Darba ilgums: 2-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli 1. uzdevumam: A4 formāta kartons (cilvēka modelim), A4 formāta papīra lapa (audumu pielīmēšanai), A4 formāta kartons pieskaņotā tonī (pamatam), grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, audumu atgriezumi, PVA līme, veca ota (līmei), avīze darba galda noklāšanai.


Sportisti

05.08.2015.

 Uzdevums: No aplikācijas papīra četrstūriem izveidot 3 sportistu figūras.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.-7. klase

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, lineāls, aplikācijas papīri, līmes zīmulis, šķēres.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?