Atrastie raksti (183) pēc vārda VIZUĀLĀ MĀKSLA

 Uzdevums: Atbildēt uz 13 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 


 

JAUTĀJUMS PAR VIZUĀLĀS MĀKSLAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

1. Nosauc vismaz piecus vizuālās mākslas veidus, ar kādiem esi sastapies(-usies) savā dzīves laikā. Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMI PAR GLEZNIECĪBU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

2. Kuras no glezniecības krāsām kaut reizi esi izmantojis(-usi) savos darbos? 

3. Internetā atrodi četrus glezniecības darbus. Katram darbam pievieno klāt glezniecības veida nosaukumu:

1) vitrāža;

2) mozaīka;

3) ikona;

4) sienas gleznojums.

 

 

JAUTĀJUMI PAR GRAFIKU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

4. Kas ir sangīna? 

5. Estampa lapas apakšējā stūrī mākslinieks ar zīmuli uzraksta skaitļus. Ko nozīmē skaitļi, piemēram, 8/35? 


Arhitektūras mets ir pirmsprojekta materiāls, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas kompleksai attīstībai. Arhitektūras metā uzrādās gan būve, gan apkārt tai esošie vides objekti.

Mets būves kompleksam “Ogres vārti”.


1. lappusē - Aizvēsture, Mezopotāmija, Senā Ēģipte

2. lappusē - Senā Grieķija, Senā Roma, Viduslaiki (Bizantija, Romānika, Gotika)

3. lappusē - Renesanse

4. lappusē - Baroks, Reālisms

5. lappusē - Klasicisms, Romantisms, Impresionisms, Puantīlisms, Postimpresionisms

6. lappusē - Ekspresionisms, Jūgendstils, Fovisms, Primitīvisms

7. lappusē - Kubisms, Futūrisms, Sirreālisms, Popārts, Opārts

 Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Katrs darīsim savu darbu un nebāzīsimies ar pārmetumiem citā profesijā, ko nepārzinām.


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā