Atrastie raksti (194) pēc vārda VIZUĀLĀ MĀKSLA Uzdevums: Atbildēt uz 10 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs? 

2. Internetā atrodi piecas gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

4) animālija

5) sadzīve

3. Kas ir batālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMS PAR KOMPOZĪCIJAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

5. Katram burtam pieraksti klāt atbilstošo kompozīcijas veidu.


 Uzdevums: Izveidot celtni ar telpiskiem vides objektiem.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi, šķēres, līmes zīmulis.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Lai kā mēs nevēlamies, bet jāpieņem, ka laika gaitā vērtības mainās. Arī morālās.


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā