Atrastie raksti (13) pēc vārda pīšana un siešana

Kaklarotas

28.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

1. kaklarota

              

Uz lina diegiem ver lielas koka pērles. Vienu pērli no otras atdala ar vairākiem ķēdes mezgliem. Kad kaklarota izveidota nepieciešamā garumā, diegu galus sasien ar parasto mezglu. Lai tas neraisītos vaļā, nosmērē ar PVA līmi. 

 

2. kaklarota

Izmantojot audēju mezglu un ķēdes mezglu, vispirms no lina diegiem uzsien auklu, uz kuras uzver mazas pērlītes (1). Pēc tam visus auklas galus sasien kopā ar vienu audēju mezglu (2). Daļu diegu izver cauri lielajai koka bumbai, bet no pāri palikušajiem diegiem ar ķēdes mezglu sasien vairākas joslas (3). Pēc tam atkal visus diega galus sasien kopā ar vienu audēju mezglu (4.). Visbeidzot uzsien vairākas joslas ar ķēdes mezglu, uzver koka pērlītes un auklu galos iesien parasto mezglu (5.). Lai tas neraisītos vaļā, nosmērē ar PVA līmi. 


Ausainā pūce

28.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

Ausainās pūces pagatavošanai būs nepieciešama apmēram 40 m gara rupja, vīta lina aukla.

Nogriež 2 m garu auklu. Pārloka to četrās vienādās daļās. Galus nostiprina, piemēram, piesienot pie plaukta roktura. Tā būs turētājaukla, ap kuru tiks sieti darba pavedieni. Sagatavo 14 auklas 2,5 m garumā. Pārloka tās uz pusēm un piesien pie turētājauklas (1.), iegūstot 28 darba pavedienus.

1. kārtā uzsien 7 audēju mezglus (2.,3.,4.), katram mezglam izmantojot 4 darba pavedienus.

2. kārtas kreisajā un labajā pusē atstāj brīvus divus darba pavedienus. No pārējiem 24 darba pavedieniem sasien 6 audēju mezglus.

3.; 5. un 7. kārtā mezglo pati kā 1. kārtā. 4.; 6. un 8. kartā mezglo tāpat kā 2. kārtā.

9. kārtā 28 darba pavedienus sadala trīs daļās: pirmajā daļā (no kreisās puses) 4 darba pavedieni, otrajā daļā – 20 un trešajā daļā – 4. Pirmajā daļā sasien 25 viļņveida mezglus. Šis mezgls tiek siets kā puse no audēja mezgla, atkārtojot vienu un to pašu siešanas pirmo gājienu (2.). Tieši tāpat sasien arī trešās daļas pavedienus. Tie būs pūces spārni. Otrajā daļā sasien 5 audēju mezglus. Tālākās kārtās turpina strādāt ar otro daļu, tas ir, 20 darba pavedieniem.

10. kārta. Kreisajā un labajā pusē atstāj brīvus divus darba pavedienus. No pārējiem 16 darba pavedieniem sasien 4 audēju mezglus.

11. kārta. Izmanto 20 darba pavedienus un sasien 5 audēju mezglus.

12. kārtā mezglo tāpat kā 10. kārtā.

13. kārtā mezglo tāpat kā 11. kārtā.

14. kārtā 20 darba pavedienus sadala piecās daļās - pa 4 darba pavedieniem katrā daļā. Pirmajā daļā (no kreisās puses) iesien 4 audēju mezglus. Otrajā daļā iesien 7 audēju mezglus. Trešajā daļā iesien 1 audēju mezglu. Ceturtajā daļā iesien 7 audēju mezglus. Piektajā daļā iesien 4 audēju mezglus. Otrā un četurtā daļa ir pūces kājas.

Saņem kopā visas uzmezglotās detaļas, izņemot pūces kājas. Vairākas reizes aptin apkārt auklu un sasien mezglu. Iegūst pūces asti. Lai tā būtu kuplāka, atvij vaļā lina auklas vijumus.

Pūces kājas nostiprina, izverot cauri mezglojumam un piešujot ķermeņa kreisajā pusē. Ja vēlas, pūces kājās ievieto koka zaru.

Turētājauklu atraisa no plaukta roktura. Uz turētājauklas ciešāk citu pie cita sabīda pavedienus. Purētājauklas galos iesien mezglus un pavedienus nogriež nepieciešamā garumā. Iegūst pūces ausis. Lai tās būtu kuplākas, atvij vaļā lina auklas vijumus. 

Acis pūcei veido atsevišķi. Vispirms nogriež aptuveni 30 cm garu auklu (turētājauklu). Uz tās uzsien 12 auklas aptuveni 15 – 20 cm garumā (1.), iegūstot 24 darba pavedienus. Turētājauklas abus galus sasien mezglā, lai veidotos noslēgts aplis. Auklas galus nolīdzina. Lai ap aci veidotos kuplums, atvij vaļā lina auklas vijumus. Acis piešuj pie pūces ķermeņa. Acu vidū kā acu zīlītes iešuj melnas pogas.

Degunu pūcei veido atsevišķi. Nogriež divas 30 cm garas auklas un sasien 10 -12 ķēdes mezglus (5.,6). Degunu divās vietās izvelk cauri mezglojumam  un piešuj pie pūces ķermeņa kreisajā pusē.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

                   

   

5.                6.


Piekariņi

27.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

1. piekariņš

Vienu sutaša auklu pārloka uz pusēm un nostiprina (piem., ar kniepadatu) pie pamatnes. Otru auklu krusteniski novieto zem pirmās tā, lai veidotos cilpa (1.) un sāk siet audēju mezglu (2.,3.). Kad nepieciešamais piekariņa garums izveidots, uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu, bet pēc tam visus auklas galus nosien ar parasto mezglu. Liekos auklas galus nogriež.

      

 

2. piekariņš

Vienu sutaša auklu pārloka uz pusēm un novieto uz pamatnes. Otru auklu novieto zem pirmās tā, lai veidotos cilpa un sasien (4.). Sasietās auklas izkārto katru uz savu pusi, lai veidotos krusts (5.). Sāk siet kubveida mezglu (6.a,b,c). Kad nepieciešamais piekariņa garums izveidots, uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu, bet pēc tam visus auklas galus nosien ar parasto mezglu. Liekos auklas galus nogriež.


Aproces

27.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

1. aproce

Sagatavo četras lina auklas. Apmēram 10 cm no to galiem iesien parasto mezglu, bet pēc tam iesien dažus audēju mezglus. Uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu un turpina siet audēju mezglus. Kad aproce izveidota nepieciešamā garumā, sējumu atkal nostiprina ar parasto mezglu. Nogriež liekos auklu galus, atstājot apmēram 10 cm. Uz auklu galiem uzver koka bumbiņas un iesien mezglus. Auklu galus pārliek vienu pār otru un ap tiem apliek citu auklu, ko sasien parastajā mezglā (skat. zīmējumu). Tas nepieciešams, lai varētu mainīt aproces platumu. Lai mezgli neatraisītos, tos uzmanīgi nosmērē ar PVA līmi.

 

2. aproce

2. aproci sien no četriem pavedieniem līdzīgi kā 1. aproci, tikai audēju mezgla vietā veido viļņveida mezglu.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Jebkāda – pat vismazākā dāvana – var sagādāt prieku, ja redzi, ka dāvinātājs, gādājot dāvanu, domājis par tevi.


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā