Dekori

19.04.2015.

Pīņu sagatavošana

Oderaudumu saplēš strēmelēs. Trīs strēmeles vienā galā sasien mezglā vai sašuj kopā un nostiprina, piemēram, ar aukliņu piesienot pie plaukta roktura. Nopin pīni (1.), cenšoties irstošās strēmeles malas iepīt uz iekšu. Strēmeles pakāpeniski pagarina, sašujot tās kopā ar roku vai šujmašīnu.

Uz plakanas virsmas pīni tin spirālē, veidojot apli (2.). Spirāli sastiprina kopā, kreisajā pusē nošujot ar slīpajiem atšuvumdūrieniem (3.). Lai šuvums veidotos izturīgāks, šuj ar dubultu diegu. Darba noslēgumā pīnes sākuma un beigu galus nostiprina nošujot. 

1.

2.

3.

No auduma strēmelēm pīts dekors var rotāt somu, spilvenu un pat bērnistabas mēbeles. To var izmantot kā paliktni karstai tējas krūzei, tikai tādā gadījumā dekora kreisajā pusē, lai tas neslīdētu, jāpiešuj filcs.

Gliemezis

Oderaudumu saplēš platākās un šaurākās strēmelēs. No platākajām strēmelēm nopin pīni un izveido gliemeža galvu un ķermeni. No šaurākajām strēmelēm nopin pīni un izveido radziņus. Radziņus piešuj pie gliemeža galvas. Piešuj actiņas un pērlīti degunam.

 

Taurenis

Oderaudumu saplēš platākās un šaurākās strēmelēs. No platākajām strēmelēm nopin divas garas pīnes un izveido taureņa spārnus. No šaurākajām strēmelēm nopin pīni un izveido radziņus. Detaļas sašuj kopā. Piešuj actiņas. Ja vēlas, spārnu viducī piešuj pērlītes vai mazus zvārgulīšus.

     

Varde

Oderaudumu saplēš platākās un šaurākās strēmelēs. No platākajām strēmelēm nopin garu pīni un izveido vardes galvu un ķermeni. No šaurākajām strēmelēm nopin četras pīnes un izveido kājas un rokas. Pēc tam tās piešuj pie ķermeņa. Piešuj actiņas un pērlīti degunam. Uzšuj sarkanu diegu mutīti.

 

Saulespuķe

Oderaudumu saplēš strēmelēs un nopin trīs pīnes. No visgarākās pīnes izveido ziedlapiņas, bet no divām īsākajām – zieda viduci un kātu ar lapu. Visas detaļas sašuj kopā.

 

     

Suns

Oderaudumu saplēš strēmelēs un nopin divas garākas un sešas īsākas pīnes. No garākajām pīnēm veido suņa galvu un ķermeni ar asti. No sešām īsākajām pīnēm veido suņa kājas un ausis. Visas detaļas sašuj kopā. Piešuj actiņas un pērlīti degunam, uzšuj melnu mutīti. Ap suņa kaklu apsien lenti.

 

Meitene

Oderaudumu saplēš strēmelēs un nopin divas garākas un piecas īsākas pīnes. No garākajām pīnēm veido meitenes galvu un ķermeni. No piecām īsākajām pīnēm veido meitenes rokas, kājas un matus. Visas detaļas sašuj kopā. Piešuj actiņas, uzšuj skropstas un sarkanu mutīti. Piešuj pērlīti degunam un trīs pērlītes kā kleitas pogas. Ap matu bizēm apsien lenti.


Jostas

19.04.2015.

1. josta

No trīs auklām sapin pīni, kuras abus galus nostiprina ar mezgliem. Uz visiem sešiem auklu galiem uzver koka bumbiņas un iesien mezglus.

 

2. josta

Sagatavo trīs auklas. Vienai no auklām jābūt garākai, jo tā tiks izmantota jostas sasiešanai. Visas trīs auklas sapin pīnē, kuras galus nostiprina ar mezgliem. Mākslīgajai zemenei noņem kātiņu. Ja nepieciešams, kāta vietā ar lāpāmadatu izveido lielāku caurumu. Caurumā ievieto garākās auklas galu un ar Super Glue līmi pielīmē. 

 

3. josta

Sagatavo trīs dažāda biezuma un 3 m garas auklas. Uz tievākās auklas saver krāsainas koka pērles. Visas trīs auklas sapin pīnē, lai koka pērles būtu izkārtotas noteiktos attālumos. Pīnes abus galus nostiprina ar mezgliem. Divas liekās auklas nogriež, atstājot apmēram 2,5 cm garus galus. Vienu auklu nenogriež, jo tā tiks izmantota kā jostas sasienamais. Abos garajos auklu galos iesien mezglu. Lai auklu gali neirtu, uzklāj PVA līmi.

Ap visām trijām auklām (no tām divi ir nogriezto auklu gali) aptin filca josliņu, ko nostiprina ar slīpajiem atšuvumdūrieniem (1). Tādā veidā līdzās mezglam apmēram 4 cm garumā tiek izveidots vienmērīgs polsterējums.

Rakstaino lenti sagriež četrās daļās, lai katra daļa būtu 7 cm gara. Polsterējuma noslēpšanai no divām lentes daļām veido tuneli. To dara šādi. Lentes galus noloka uz iekšu, bet abus lentes sānus sašuj kopā ar cilpu dūrienu (2., 3.). Iegūto tuneli uzmauc virs polsterējuma un mezgla. Piešuj ar slīpajiem atšuvumdūrieniem.

 

 

 
 
4. josta

Sagatavo 3 - 4 m garus 10 lina diegus. Apmēram 50 cm no to galiem iesien parasto mezglu, nostiprinot visus diegus vienkopus. Uz lina diegiem ver lielas koka pērles. Vienu pērli no citas atdala ar ķēdes mezgliem. Kad josta izveidota nepieciešamā garumā, atkal visus lina diegus sasien vienkopus ar parasto mezglu. Lina diegu galos, kas paredzēti jostas sasiešanai, uzver mazas koka pērlītes un nostiprina tās ar mezgliem.


Sietie mezgli

21.04.2015.

Šajā sadaļā nav sniegta informācija par visiem sieto mezglu veidiem, bet gan par tiem, kurus izmantoju mājas lapā publicētajos rokdarbos.

 

Audēju mezgls

Lai veidotos audēju mezgls, vispirms jāveic 1. sējiens, bet pēc tam - 2. sējiens. Tad atkal jāatkārto no sākuma: 1. sējiens, kuram seko 2. sējiens.

       

1. sējiens 2. sējiens  

 

 

Viļņveida mezgls

Mezgls ir kā puse no audēju mezgla, jo visu laiku tiek atkārtots tikai 1. sējiens.

 

 

 

 

Vītais mezgls

Mezglu sien no diviem pavedieniem. Ar darba pavedienu (zīmējumā sarkanā krāsā) tiek mestas cilpas ap palīgpavedienu (zīmējumā zilā krāsā), veidojot spirālveidīgu vijumu.

 

 

 

 

Ķēdes mezgls

Mezglu sien no diviem pavedieniem. Sējums veidojas, apmetot cilpu vienreiz ap vienu, bet otreiz ap otru pavedienu.

 

 

 

 

Kubveida mezgls

1. sējiens

Kubveida mezglu sāk siet no diviem pavedieniem. Vienu pavedienu vidusdaļā izloka divās līkloču cilpās (1.a), bet otru pavedienu izver cauri cilpām (1.b,c,d) tā, lai izveidotos četri vienāda garuma pavedieni (1.e). 

 

 

2. sējiens

Tad katru pavedienu pēc kārtas liek pāri nākamajam, pēdējo izverot pirmā pavediena izveidotajā cilpā (2.a,b,c,d). Visus četrus galus savelk un darbu turpina tikai ar 2. sējienu.

 

 

Darba pavedienu uzsiešana uz turētājauklas

Pirms darba uzsākšanas, visus pavedienus var sasiet mezglā (1.) vai arī uzsiet uz turētājauklas (2.).

 

 

 

1.   2. 

Pīnes pīšanas gaita

 

Pīne


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?