Kaklarotas

28.04.2015.

1. kaklarota

              

Uz lina diegiem ver lielas koka pērles. Vienu pērli no otras atdala ar vairākiem ķēdes mezgliem. Kad kaklarota izveidota nepieciešamā garumā, diegu galus sasien ar parasto mezglu. Lai tas neraisītos vaļā, nosmērē ar PVA līmi. 

 

2. kaklarota

Izmantojot audēju mezglu un ķēdes mezglu, vispirms no lina diegiem uzsien auklu, uz kuras uzver mazas pērlītes (1). Pēc tam visus auklas galus sasien kopā ar vienu audēju mezglu (2). Daļu diegu izver cauri lielajai koka bumbai, bet no pāri palikušajiem diegiem ar ķēdes mezglu sasien vairākas joslas (3). Pēc tam atkal visus diega galus sasien kopā ar vienu audēju mezglu (4.). Visbeidzot uzsien vairākas joslas ar ķēdes mezglu, uzver koka pērlītes un auklu galos iesien parasto mezglu (5.). Lai tas neraisītos vaļā, nosmērē ar PVA līmi. 


Piekariņi

27.04.2015.

1. piekariņš

Vienu sutaša auklu pārloka uz pusēm un nostiprina (piem., ar kniepadatu) pie pamatnes. Otru auklu krusteniski novieto zem pirmās tā, lai veidotos cilpa (1.) un sāk siet audēju mezglu (2.,3.). Kad nepieciešamais piekariņa garums izveidots, uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu, bet pēc tam visus auklas galus nosien ar parasto mezglu. Liekos auklas galus nogriež.

      

 

2. piekariņš

Vienu sutaša auklu pārloka uz pusēm un novieto uz pamatnes. Otru auklu novieto zem pirmās tā, lai veidotos cilpa un sasien (4.). Sasietās auklas izkārto katru uz savu pusi, lai veidotos krusts (5.). Sāk siet kubveida mezglu (6.a,b,c). Kad nepieciešamais piekariņa garums izveidots, uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu, bet pēc tam visus auklas galus nosien ar parasto mezglu. Liekos auklas galus nogriež.


Aproces

27.04.2015.

1. aproce

Sagatavo četras lina auklas. Apmēram 10 cm no to galiem iesien parasto mezglu, bet pēc tam iesien dažus audēju mezglus. Uz vidējām auklām uzver koka bumbiņu un turpina siet audēju mezglus. Kad aproce izveidota nepieciešamā garumā, sējumu atkal nostiprina ar parasto mezglu. Nogriež liekos auklu galus, atstājot apmēram 10 cm. Uz auklu galiem uzver koka bumbiņas un iesien mezglus. Auklu galus pārliek vienu pār otru un ap tiem apliek citu auklu, ko sasien parastajā mezglā (skat. zīmējumu). Tas nepieciešams, lai varētu mainīt aproces platumu. Lai mezgli neatraisītos, tos uzmanīgi nosmērē ar PVA līmi.

 

2. aproce

2. aproci sien no četriem pavedieniem līdzīgi kā 1. aproci, tikai audēju mezgla vietā veido viļņveida mezglu.


Tīkls

21.04.2015.

Ja vēlas, ar zelta un sudraba akrilkrāsu nokrāso koka zaru, koka gabaliņus un gliemežvākus. Pie zara piesien vismaz 10 uz pusēm pārlocītas lina auklas. Auklas savstarpēji pamīšus sasien mezglos, veidojot tīkla acis. Ar līmes pistoli pie zara pielīmē gliemežvākus. Cauri tīkla acīm izver koka gabaliņus. Ar līmes pistoli pie koka gabaliņiem pielīmē sizalu un gliemežvākus.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?